Regression

I dig finns allt

Regression

 

Att välja att gå in i en regression är att tacka ja till ett djupgående arbete med dig själv.

Det är också en fantastisk möjlighet för dig att möta det som inte är läkt ifrån ditt nuvarande liv, och  tidigare liv.

 

Ibland kan en regression öppna upp för en förändring hos dig själv, som du inte ens trodde var möjlig. Det kan även öppna upp förståelsen och kärleken till dig själv och andra.

 

Att gå in i en regression innebär också att möta gamla beteenden och mönster hos dig, få en förklaring til vad det är som gör att dina präglingar sitter så djupt rotat inom dig och i medvetenhet få möjlighet att göra en förändring.

 

Att gå in i en regresssion är att bli mer av det som är du och skala bort beteenden som inte är dina,

det är ett sätt att hjälpa dig själv att få klippa banden till det som påverkar dig, men som du inte längre

vill ha kvar.

 

För min del har regressionen öppnat upp för ett nytt liv. Jag ser saker på ett nytt sätt och har också fått större förståelse för varför vissa beteenden har suttit så djupt rotat i mig.

Det har också inneburit ett djupt helande och en större frihet för mig att vara den jag är fullt ut.

 

Jag kan inte lova dig att du får gå vidare i en regression utan kommer att känna in när vi ses

om du är redo för att gå in i detta arbete. Du kommer också att behöva boka in en eller flera energibehandlingar innan vi kan börja arbeta vidare med en regression.  Se mer under fliken energibehandling.


Prislista 1 jan 2020

90 min 1050 kr 

120 min 1300 kr